Χασάπικο (αργό)

Σύρος

4/4

Χωρίς περιορισμό περιόδου

Χωρίς συγκεκριμένο αριθμό

Πλαϊνή λαβή από ώμους

Ευθεία

Τυχαία διάταξη ΑΓ

Μικτός

Αμφίδρομη δεξιά αριστερά

Ενεργός

Πολίτικος χορός ο οποίος χορευόταν σχεδόν σε όλο τον ελλαδικό και μικρασιατικό χορό. Λέγεται και “Μακελάρικος” επειδή τον χόρευαν οι χασάπηδες ή μακελάρηδες της Πόλης. Ως χορός ήταν αυστηρά ανδρικός με μέτρο 4/4. Σε ό,τι αφορά στην κοινωνική του διάσταση ορίζεται ως ρεμπέτικος χορός, τουλάχιστον για την περίοδο 1850-1953 ενώ από το 1953 έως το 1980 οι μετεξελίξεις και οι μετασχηματισμοί της ελληνικής κοινωνίας φέρνουν στο προσκήνιο “χασάπικο” ως λαϊκό χορό. Από το 1980 και εντεύθεν ορίζεται ως πανελλήνιος χορός που εξελίσσεται σύμφωνα με την ελληνική αστικολαϊκή μουσική παράδοση και συμμετέχουν και οι γυναίκες πλέον.

Διαβάστηκε 72 φορές, 4 Επισκέψεις σήμερα

Reviews are disabled, but trackbacks and pingbacks are open.

Σχετικοί χοροί

Φοξ αγκλέ

Φοξ αγκλέ

Σίφνος, Τήνος, Σύρος, Κύθνος

Άνδρος

Πολίτικος χορός ο οποίος χορευόταν σχεδόν σε όλο τον ελλαδικό και μικρασιατικό χορό. Λέγεται και “Μακελάρικος” επειδή τον χόρευαν οι χασάπηδες ή μακελάρηδες της Πόλης. Ως χορός ήταν αυστηρά ανδρικός με μέτρο 4/4. Σε ό,τι αφορά στην κοινωνική του διάσταση ορίζεται ως ρεμπέτικος χορός, τουλάχιστον για την περίοδο 1850-1953 ενώ από το 1953 έως το 1980 οι μετεξελίξεις και οι μετασχηματισμοί της ελληνικής κοινωνίας φέρνουν στο προσκήνιο “χασάπικο” ως λαϊκό χορό. Από το 1980 και εντεύθεν ορίζεται ως πανελλήνιος χορός που εξελίσσεται σύμφωνα με την ελληνική αστικολαϊκή μουσική παράδοση και συμμετέχουν και οι γυναίκες πλέον.

Ζεϊμπέκικος

Σύρος

Σύρος

Ζεϊμπέκικος

Πολίτικος χορός ο οποίος χορευόταν σχεδόν σε όλο τον ελλαδικό και μικρασιατικό χορό. Λέγεται και “Μακελάρικος” επειδή τον χόρευαν οι χασάπηδες ή μακελάρηδες της Πόλης. Ως χορός ήταν αυστηρά ανδρικός με μέτρο 4/4. Σε ό,τι αφορά στην κοινωνική του διάσταση ορίζεται ως ρεμπέτικος χορός, τουλάχιστον για την περίοδο 1850-1953 ενώ από το 1953 έως το 1980 οι μετεξελίξεις και οι μετασχηματισμοί της ελληνικής κοινωνίας φέρνουν στο προσκήνιο “χασάπικο” ως λαϊκό χορό. Από το 1980 και εντεύθεν ορίζεται ως πανελλήνιος χορός που εξελίσσεται σύμφωνα με την ελληνική αστικολαϊκή μουσική παράδοση και συμμετέχουν και οι γυναίκες πλέον.

Πόλκα (μορφή νοτίων Κυκλάδων)

Πόλκα (μορφή νοτίων Κυκλάδων)

Ίος,Κύθνος,Σίκινος,Σίφνος,Σύρος

Ίος

Πολίτικος χορός ο οποίος χορευόταν σχεδόν σε όλο τον ελλαδικό και μικρασιατικό χορό. Λέγεται και “Μακελάρικος” επειδή τον χόρευαν οι χασάπηδες ή μακελάρηδες της Πόλης. Ως χορός ήταν αυστηρά ανδρικός με μέτρο 4/4. Σε ό,τι αφορά στην κοινωνική του διάσταση ορίζεται ως ρεμπέτικος χορός, τουλάχιστον για την περίοδο 1850-1953 ενώ από το 1953 έως το 1980 οι μετεξελίξεις και οι μετασχηματισμοί της ελληνικής κοινωνίας φέρνουν στο προσκήνιο “χασάπικο” ως λαϊκό χορό. Από το 1980 και εντεύθεν ορίζεται ως πανελλήνιος χορός που εξελίσσεται σύμφωνα με την ελληνική αστικολαϊκή μουσική παράδοση και συμμετέχουν και οι γυναίκες πλέον.