Ρούσικος

Νάξος

2/4

Χωρίς περιορισμό περιόδου

Χωρίς συγκεκριμένο αριθμό

Ελεύθερα

Αντικρυστή δομή ζευγαριού

Διάταξη ενός Α και μίας Γ

Μικτός

Απροσδιόριστη

Ανενεργός

Χορός ελεύθερος αντικρυστός που χορευόταν στη Νάξο, αλλά πλέον η μουσική του χρησιμοποιείται στη σουίτα των γρήγορων “μπάλλων”. Αντίσοιχη μορφή είανι το “Σέρβικο” Κορθίου.

Διαβάστηκε 91 φορές, 1 Eπίσκεψη σήμερα

Reviews are disabled, but trackbacks and pingbacks are open.

Σχετικοί χοροί

Βλαχοπούλα

Βλαχοπούλα

Νάξος

Νάξος

Βλαχοπούλα

Χορός ελεύθερος αντικρυστός που χορευόταν στη Νάξο, αλλά πλέον η μουσική του χρησιμοποιείται στη σουίτα των γρήγορων “μπάλλων”. Αντίσοιχη μορφή είανι το “Σέρβικο” Κορθίου.

Βλάχα (μορφή Κυνήδαρου Νάξου)

Βλάχα (μορφή Κυνήδαρου Νάξου)

Νάξος

Νάξος

Βλάχα

Χορός ελεύθερος αντικρυστός που χορευόταν στη Νάξο, αλλά πλέον η μουσική του χρησιμοποιείται στη σουίτα των γρήγορων “μπάλλων”. Αντίσοιχη μορφή είανι το “Σέρβικο” Κορθίου.

Βιτζηλαιαδίστικος

Βιτζηλαιαδίστικος

Νάξος

Νάξος

Βιτζηλαιαδίστικος

Χορός ελεύθερος αντικρυστός που χορευόταν στη Νάξο, αλλά πλέον η μουσική του χρησιμοποιείται στη σουίτα των γρήγορων “μπάλλων”. Αντίσοιχη μορφή είανι το “Σέρβικο” Κορθίου.