Ροδίτικος (μορφή Λέρου)

Λέρος

2/4

Χωρίς περιορισμό περιόδου

Χωρίς συγκεκριμένο αριθμό

Πλαϊνή λαβή με χέρια λυγισμένα σε ύψος ώμων

Τόξο

Διάταξη ΑΓΓΓΓΑΓΓΑ

Μικτός

Αντιωρολογιακή

Ενεργός

Ο “Κρητικός” ή “Ροδίτικο πηδηχτό” ή “Ροδίτικος” είναι χορός της Ρόδου, ο οποίος αγαπήθηκε πολύ στα Δωδεκάνησα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γλεντιού τους. Η λαβή γίνεται από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Στη Λέρο χρησιμοποιούν μία ιδιαίτερη κινητική αγωγή που προσομοιάζει με το “Συρτό” του νησιού.

Διαβάστηκε 76 φορές, 2 Επισκέψεις σήμερα

Reviews are disabled, but trackbacks and pingbacks are open.

Σχετικοί χοροί

Συρτός (μορφή Λέρου)

Συρτός (μορφή Λέρου)

Λέρος

Λέρος

Ο “Κρητικός” ή “Ροδίτικο πηδηχτό” ή “Ροδίτικος” είναι χορός της Ρόδου, ο οποίος αγαπήθηκε πολύ στα Δωδεκάνησα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γλεντιού τους. Η λαβή γίνεται από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Στη Λέρο χρησιμοποιούν μία ιδιαίτερη κινητική αγωγή που προσομοιάζει με το “Συρτό” του νησιού.

Αράπικος (μορφή Λέρου)

Αράπικος (μορφή Λέρου)

Λέρος

Λέρος

Αράπικος

Ο “Κρητικός” ή “Ροδίτικο πηδηχτό” ή “Ροδίτικος” είναι χορός της Ρόδου, ο οποίος αγαπήθηκε πολύ στα Δωδεκάνησα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γλεντιού τους. Η λαβή γίνεται από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Στη Λέρο χρησιμοποιούν μία ιδιαίτερη κινητική αγωγή που προσομοιάζει με το “Συρτό” του νησιού.

Πιπέρι (μορφή Λέρου)

Πιπέρι (μορφή Λέρου)

Λέρος

Λέρος

Ο “Κρητικός” ή “Ροδίτικο πηδηχτό” ή “Ροδίτικος” είναι χορός της Ρόδου, ο οποίος αγαπήθηκε πολύ στα Δωδεκάνησα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γλεντιού τους. Η λαβή γίνεται από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Στη Λέρο χρησιμοποιούν μία ιδιαίτερη κινητική αγωγή που προσομοιάζει με το “Συρτό” του νησιού.