Χασάπικο (πηδηχτό)

Κως, Σύρος

2/4

Χωρίς περιορισμό περιόδου

Χωρίς συγκεκριμένο αριθμό

Πλαϊνή λαβή από ώμους

Τόξο

Διάταξη ΑΓΓΓΓΑΓΓΑ

Μικτός

Αντιωρολογιακή

Ενεργός

Χορός από την Μικρά Ασία και την Πόλη.Χορευόταν σχεδόν παντού αλλά σε κάποια μέρη είναι ακόμα βασικός χορός στα γλέντια τους (Κως, Κύθνος κλπ).Σε κάποια νησιά έχει λάβει τοπική μορφή (πχ Σούστα Κορθίου Άνδρου, Ρούσικος Νάξου) αλλά γενικά είναι χορός στα τρία, με λαβή από τους ώμους. Παλαιότερα ήταν μόνο αντρικός αλλά πλέον χορεύουν και οι γυναίκες.

Διαβάστηκε 79 φορές, 5 Επισκέψεις σήμερα

Reviews are disabled, but trackbacks and pingbacks are open.

Σχετικοί χοροί

Καρσιλαμάς (Εβραιοπούλα Κω)

Καρσιλαμάς (Εβραιοπούλα Κω)

Κως

Κως

Χορός από την Μικρά Ασία και την Πόλη.Χορευόταν σχεδόν παντού αλλά σε κάποια μέρη είναι ακόμα βασικός χορός στα γλέντια τους (Κως, Κύθνος κλπ).Σε κάποια νησιά έχει λάβει τοπική μορφή (πχ Σούστα Κορθίου Άνδρου, Ρούσικος Νάξου) αλλά γενικά είναι χορός στα τρία, με λαβή από τους ώμους. Παλαιότερα ήταν μόνο αντρικός αλλά πλέον χορεύουν και οι γυναίκες.

Συρτός (μορφή Κω)

Συρτός (μορφή Κω)

Κως

Κως

Χορός από την Μικρά Ασία και την Πόλη.Χορευόταν σχεδόν παντού αλλά σε κάποια μέρη είναι ακόμα βασικός χορός στα γλέντια τους (Κως, Κύθνος κλπ).Σε κάποια νησιά έχει λάβει τοπική μορφή (πχ Σούστα Κορθίου Άνδρου, Ρούσικος Νάξου) αλλά γενικά είναι χορός στα τρία, με λαβή από τους ώμους. Παλαιότερα ήταν μόνο αντρικός αλλά πλέον χορεύουν και οι γυναίκες.

Πεντοζάλης (μορφή Κεφάλου Κω)

Χορός από την Μικρά Ασία και την Πόλη.Χορευόταν σχεδόν παντού αλλά σε κάποια μέρη είναι ακόμα βασικός χορός στα γλέντια τους (Κως, Κύθνος κλπ).Σε κάποια νησιά έχει λάβει τοπική μορφή (πχ Σούστα Κορθίου Άνδρου, Ρούσικος Νάξου) αλλά γενικά είναι χορός στα τρία, με λαβή από τους ώμους. Παλαιότερα ήταν μόνο αντρικός αλλά πλέον χορεύουν και οι γυναίκες.