Συρτός (μορφή Κω)

Κως

2/4

Χωρίς περιορισμό περιόδου

Χωρίς συγκεκριμένο αριθμό

Πλαϊνή λαβή με χέρια λυγισμένα σε ύψος ώμων

Τόξο

Διάταξη ΑΑΓΓΓΓΑΑΑ

Μικτός

Αντιωρολογιακή

Ενεργός

Ο χαρακτηριστικός “συρτός” των Δωδεκανήσων με τη διάταξη της Κω.Σύγχρονα χορεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως σε όλα τα Δωδεκάνησα αλλά διατηρώντας τη διάταξη με τους άντρες στο πίσω μέρος του κύκλου (εκτός του πρωτοχορευτή).

Διαβάστηκε 76 φορές, 4 Επισκέψεις σήμερα

Reviews are disabled, but trackbacks and pingbacks are open.

Σχετικοί χοροί

Συρτός (Τραβηχτός, Κω)

Συρτός (Τραβηχτός, Κω)

Κως

Κως

Ο χαρακτηριστικός “συρτός” των Δωδεκανήσων με τη διάταξη της Κω.Σύγχρονα χορεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως σε όλα τα Δωδεκάνησα αλλά διατηρώντας τη διάταξη με τους άντρες στο πίσω μέρος του κύκλου (εκτός του πρωτοχορευτή).

Πεντοζάλης (μορφή κεντρικής και δυτικής Κω)

Ο χαρακτηριστικός “συρτός” των Δωδεκανήσων με τη διάταξη της Κω.Σύγχρονα χορεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως σε όλα τα Δωδεκάνησα αλλά διατηρώντας τη διάταξη με τους άντρες στο πίσω μέρος του κύκλου (εκτός του πρωτοχορευτή).

Χασάπικο (πηδηχτό)

Χασάπικο (πηδηχτό)

Κως, Σύρος

Κως

Ο χαρακτηριστικός “συρτός” των Δωδεκανήσων με τη διάταξη της Κω.Σύγχρονα χορεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως σε όλα τα Δωδεκάνησα αλλά διατηρώντας τη διάταξη με τους άντρες στο πίσω μέρος του κύκλου (εκτός του πρωτοχορευτή).