Ελλάδα

Συντελεστές

Για την υλοποίηση του έργου συνέβαλαν τα μέγιστα τα ακόλουθα άτομα και φορείς:

  • Σχεδίαση περιεχομένου, τεχνική και λαογραφική έρευνα: Απόστολος Ψαρρός, πρόεδρος του Χορευτικού Ομίλου Φοιτητών (Χ.Ο.Φ.).
  • Σχεδίαση και υλοποίηση ιστότοπου: Στέφανος Ευαγγέλου, μέλος του Χορευτικού Ομίλου Φοιτητών (Χ.Ο.Φ.).
  • Τα υπόλοιπα μέλη του Χορευτικού Ομίλου Φοιτητών (Χ.Ο.Φ.), τα οποία με τη συμμετοχή τους σε όλες τις δράσεις του συλλόγου βοήθησαν στην παρουσίαση μέρους αυτών των χορών στο ευρύ κοινό μέσα από πληθώρα σεμιναρίων και παραστάσεων.
  • Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α) που ενίσχυσε τη δράση μας.
  • Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που ενίσχυσε τη δράση μας.
  • Την εταιρεία Studio Kouros που πραγματοποίησε τη φωτογράφιση, τη βιντεοσκόπηση και τη δημιουργία του βίντεο παρουσίασης.
  • Την εταιρεία Bitcoin Operations που πραγματοποίησε τον προγραμματισμό και την παραμετροποίησης της βάσης μας.
  • Οι φίλοι ερευνητές και δάσκαλοι χορού, οι οποίοι με το υλικό που μας έδωσαν καθώς και με τα εύστοχα σχόλιά τους βοήθησαν στη διαμόρφωση της βάσης δεδομένων που βρίσκεται πίσω από την ιστοσελίδα, ώστε να λάβει μία εκδόσιμη και πρακτική μορφή.

elΕλληνικά