Ελλάδα

Στόχος

Με τη δημιουργία της Ιστοσελίδας, υλοποιείται ένα όραμα πολλών ετών που στοχεύει να συμπληρώσει και να εμπλουτίσει την καταγραφή και ταξινόμηση των ελληνικών χορών.

Πόσοι αλήθεια είναι οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί;

Στο χώρο της έρευνας και της διδασκαλίας, το συχνό αυτό ερώτημα το οποίο απορρέει αυθόρμητα ως έκφραση θαυμασμού για το πλήθος των χορών (και των παραλλαγών τους) παραμένει ακόμα αναπάντητο. Επιπλέον, την τεκμηρίωση απάντησης κάνει ακόμα πιο δύσκολη η ύπαρξη πολλών παραλλαγών αλλά και «χαμένων-ξεχασμένων» χορών που αποκαλύπτει η έρευνα και η εξειδικευμένη ενασχόληση ανά περιοχή. Τελικά αποδεχόμαστε ότι δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα άμεση και εύκολη απάντηση σε αυτό, ούτε καν μοναδική. Κάθε ενδιαφερόμενος, και ιδίως οι δάσκαλοι χορού, έχουν δημιουργήσει ανάλογες επιμέρους ταξινομήσεις με βάση τις γνώσεις και τις διδακτικές ανάγκες τους.

Για να προσεγγίσουμε στο βέλτιστο βαθμό την απάντηση, πρέπει να οριστούν οι αρχικές συνθήκες και παραδοχές, βάσει των οποίων δύναται να γίνει η διάκριση των χορών σε μοναδικούς ή μη, και τελικά να καταμετρηθούν αρχικά ανά περιφέρεια της χώρας και μετά συνολικά.

elΕλληνικά